Over GC Flevoland

Een korte geschiedenis van Golfclub Flevoland

1973 – 1979
Golfclub Flevoland wordt opgericht in maart 1979 en is daarmee de eerste golfclub in Flevoland. Met de baan gaat het wat moeizamer. In 1973 wordt een 18 holes baan ontworpen, maar dit plan wordt nooit uitgevoerd omdat er op de geplande locatie een spoorbaan moet komen. In 1978 wordt een begin gemaakt met de aanleg van een 18 holes baan op een andere locatie, zes holes zijn daadwerkelijk aangelegd als het openbaar bestuur zich tegen het plan keert en de betreffende holes weer worden omgeploegd. Maar de pioniers laten zich niet afschrikken en Golfclub Flevoland wordt opgericht in 1979.

1988 – 1997
Men krijgt toestemming om op een veldje af en toe een balletje te slaan, maar een golfbaan is er nog steeds niet. Er volgen diverse plannen, maar het duurt nog tot 1988 tot er een ontwikkelingsplan komt voor de kuststreek, waarin een golfbaan is opgenomen en wordt begonnen met de aanleg van een 9 holes baan op de huidige locatie, die wordt geopend in mei 1989. Kort daarna komt Unigolf in beeld als exploitant, er komt een 18 holes baan die wordt geopend in 1997, een nieuw clubhuis en het gebied wordt ontwikkeld tot het huidige Flevo Golf Resort. Golfclub Flevoland blijft de gebruiker van baan en clubhuis.

2020 – Heden
Eind 2020 is er weer een tegenvaller als de baan, naar aanleiding van een dispuut tussen Unigolf en gemeente, gesloten wordt. Maar ook nu geeft de golfclub niet op, we blijven bestaan met een behoorlijk aantal leden en op 1 januari 2023 kunnen we weer gaan spelen, op 9 holes en per januari 2024 zijn er zelfs 12 holes beschikbaar. Met veel enthousiasme en saamhorigheid wordt de organisatie en wederopbouw van een golfclub in al haar facetten opgepakt. De baan is relatief goed uit de afgelopen periode gekomen en zal snel weer op een hoog niveau zijn, er is een klein clubhuis ingericht en er wordt gewerkt aan voldoende oefenfaciliteiten en dat alles in eigen beheer. Wij hopen en verwachten de komende jaren verder te kunnen bouwen aan een bloeiende vereniging op een mooie en toekomstbestendige golfbaan.

Golfclub Flevoland

Dagen Tijden
Maandag 09:00 – 17:00
Dinsdag 09:00 – 17:00
Woensdag 09:00 – 17:00
Donderdag 09:00 – 17:00
Vrijdag 09:00 – 17:00
Zaterdag 09:00 – 17:00
Zondag 09:00 – 17:00

Golfschool Flevoland

Dagen Locaties
Maandag Openbare Golfclub Dronten
Dinsdag Openbare Golfclub Dronten
Woensdag Geen
Donderdag Golfclub Flevoland (meer informatie)
Vrijdag Openbare Golfclub Dronten
Zaterdag Geen
Zondag Openbare Golfclub Dronten

Bestuur

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Wil van Meer w.vanmeer@gcflevoland.nl
Penningmeester Roeland Tans r.tans@gcflevoland.nl
Secretaris Liesbeth van Essen l.vanessen@gcflevoland.nl
Bestuurder Peter Sparreboom p.sparreboom@gcflevoland.nl
Bestuurder Martin Nooij m.nooij@gcflevoland.nl

Commissie

Commissie Contactpersoon E-mailadres
Wedstrijdcommissie Herman van de Loo hfvdloo@kpnmail.nl
Handicap & Regelcommissie Martijn Nooij m.nooij@gcflevoland.nl

Handicap & Regels

De Handicap- en Regelcommissie is vooral verantwoordelijk voor de handicap registratie van de leden met de het daarbij behorende lidmaatschap. Dat gaat tegenwoordig vlekkeloos met het World Handicap Systeem (WHS) onder vakkundig toezicht van en met behulp van de NGF. Vanzelfsprekend wordt er regelmatig kennis genomen van de informatie vanuit de NGF om als cie. op de hoogte te blijven (overleg met NGF waar nodig, deelname webinars e.d.)

Het naleven van de regels, nadere informatie daarover, regelsessies e.d. is heden ten dage enigszins minder relevant gezien de algemeen bekende situatie dat er (nog) geen home-baan is voor onze club.

Ook belangrijke zaken als baanbeheer, marshalling zijn logischerwijs in ‘stand-by’ tot het moment dat we hopelijk in een nieuwe situatie mogen verkeren dat we weer een eigen homecourse krijgen.

De huidige samenstelling van de cie. is bewust klein en effectief gehouden:

  • Martijn Nooij (voorzitter)
  • Peter Sparreboom (lid).

In de toekomst dat we weer met eigen baan en activiteiten volop aan de gang kunnen, volgen er zeker vacatures. We zullen ons zeker laten horen en oproepen de cie. te komen versterken.

Voor vragen/opmerkingen zijn we vanzelfsprekend altijd bereikbaar.

Statuten Golfclub Flevoland

Statuten Golfclub Flevoland-2016