-Golfclub Flevoland
Vertrouwens Contact Persoon

Door alle maatschappelijke onrust die er is ontstaan na de veelvuldige meldingen over seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen, heeft de NOC/NSF besloten een beleid te ontwikkelen dat gericht is op het veiliger maken van de sportomgeving van jeugdigen en ook volwassenen.

 
De NGF heeft deze beleidsregel overgenomen omdat ook zij het belang van een veilige sportomgeving wil benadrukken en realiseren. Golfclub Flevoland volgt de aanbevelingen van de NGF.
Binnen deze beleidsregel is er benadrukt dat ook de aanwezigheid van een vertrouwenscontactpersoon in de sportclubs van groot belang is.

 

Wat is en doet nou zo’n vertrouwenscontactpersoon?

 

De vertrouwenscontactpersoon (vcp), wil in eerste instantie aanspreekpunt zijn voor hen die te lijden hebben van seksuele intimidatie, in welke vorm dan ook, of ander grensoverschrijdend gedrag.
Het woord “contact” in het woord vertrouwenscontactpersoon is hierbij van belang.

 
De vcp maakt in de regel, al dan niet anoniem, melding van de klacht bij het bestuur van de sportclub. Voorts adviseert de vcp klager eventuele stappen te ondernemen (er met ouders of andere naasten over te spreken, contact op te nemen met een vertrouwenspersoon van de NGF  dan wel de NOC/NSF,  naar de politie gaan, rechtsbijstand te zoeken, etc)
Het bestuur en ook andere leden van de sportclub  kunnen eveneens gebruik maken van de dienstverlening van de vcp.

 
De vcp wordt vanuit de NGF, maar ook vanuit de NOC/NSF gesteund door vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen kunnen ondersteuning bieden aan de vcp, maar ook aan de klager, de vermeende dader, het bestuur, etc.

 
De vcp kan dus het beste gezien worden als eerste aanspreekpunt bij een klacht die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, waarna vanuit de sportorganisatie(s) een vervolg kan worden aangeboden, middels het bestuur van de club of middels de vertrouwenspersonen, of andere instanties.

 

Het bestuur van onze golfclub heeft al een groot aantal beleidsadviezen om tot een zo optimaal veilige sportomgeving te komen gerealiseerd.
De secretaris heeft mij gevraagd de functie van vcp op me te nemen. Ik heb daartoe een cursus gevolgd van twee dagdelen, ik heb veel moeten lezen en huiswerk moeten maken en ben dus nu een beetje ingewerkt op dit gebied.

 
Mocht er op enigerlei wijze sprake zijn van  seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, heb je het gevoel dat er iets niet klopt, kom erover praten.
Als je er niet over praat, isoleer je jezelf en wordt je positie steeds meer kwetsbaar

 

Het is en blijft de bedoeling om een zo veilig mogelijke sportomgeving te creëren

voor jeugdigen, maar ook voor volwassenen.

Ineke Kapsenberg

0320 234162 ( neem ik niet op, spreek de voicemail in)

ineke.kapsenberg@tele2.nl