-Golfclub Flevoland

< Ga terug

Van de B&R. Cie en de werkgroep baanaanpassing

15 maart 2018

Par 3 baan

Flink op de schop gegaan. Wat ons gegund is: Nog steeds 4 leuke holes met 8 afslagplaatsen. Marien de onvolprezen greenkeeper, pro. John-Edwin en leden van de B&R. cie (die inbreng mochten leveren) zijn er in geslaagd een compact (hoe kan het ook anders) en ingenieus parcours uit te stippelen met nog voldoende uitdaging. De route vereist oplettendheid en alertheid jegens andere spelers (veiligheid voor alles nietwaar). Er wordt gewerkt aan een duidelijke plattegrond die binnenkort beschikbaar is en op de relevante plekken aangebracht zal worden.

De oefenhole blijft zoals die is, kan niet bij het nieuwe parcours opgenomen worden vooral omdat dit nog de enige mogelijkheid biedt om pitchen te oefenen en vanwege bezetting voor de diverse lesperioden.

 

Regelsessies 3 en 10 maart

Druk bezocht (bij elkaar bijna 45 deelnemers). Nadruk lag op de komende competitie, dus Matchplay. Met behulp van uitstekend materiaal aangeleverd (met dank) door de NGF in de vorm van een mooie powerpoint-presentatie van een quiz.

Veel competitiespelers hadden aan de oproep gevolg gegeven :-); maar zeker nog niet allemaal :-(, terwijl het toch zo nuttig is hetgeen wel bleek uit de levendige interactie. Andere leden waren natuurlijk ook van harte welkom en daar waren er gelukkig ook meerdere van. Kortom: goede sfeer. Mag een succes genoemd worden en voor herhaling vatbaar (in verschillende vormen). Én als iets weer duidelijk is geworden is het wel hoe lastig en verwarrend de golfregels kunnen zijn. Dat er mogelijk té veel zijn (en te veel grijze gebieden) waardoor parate kennis lastig vol te houden is. Zelfs hier en daar voor de leden van de B&R cie ook nog te lastig (clubreferees en regelcommissarissen niet uitgesloten). Golfwereld-breed wordt overigens onderkend dat het (te) véél is en bestaat er een groeiend inzicht om terug te keren naar meer overzicht en minder regels.

In elk geval is er 3 en 10 maart weer veel kennis ververst én geleerd!

Wordt vervolgd!

 

 

Werkgroep baanaanpassing 18 holes baan:

Er gebeurt veel in de baan en het wordt er alleen maar mooier en interessanter op. Een actueel overzicht:

  • Hole 2 – Overwogen wordt om na de competitieperiode over een lengte van ca. 150m extra drainage aan te leggen.
  • Hole 3 – Bodemkwaliteit is niet goed. Risico van boomsterfte is te groot. Heeft extra aandacht.
  • Hole 6 – Plan is om de hogere delen (ook achter de green) in te zaaien met roodzwenkgras en later eventueel bloemzaden.
  • Hole 16 – Prachtige nieuwe bomengroep geplaatst om vooral verloop van de hole meer variatie én uitdaging te geven. Voorkeur gaat uit om de fairway ter plaatse van die bomen te laten meanderen.