Regels contributie:

Lidmaatschap loopt altijd van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt in 1 keer betaald. Als dat tot een probleem leidt, kan contact worden opgenomen met de penningmeester over een betalingsregeling.

Bij lid worden gedurende het jaar wordt reductie berekend per kwartaal, dus (zie ook tabel hieronder):

Lid worden na 1 april:                    driekwart contributie te betalen

Lid worden na 1 juli:                       helft contributie te betalen

Lid worden na 1 oktober:              een kwart van contributie te betalen

 

jaar na 1/4 na 1/7 na 1/10
A-lid Speelrecht met handicapregistratie 490 367,5 245 122,5
B-lid Speelrecht zonder handicapregistratie 470 352,5 235 117,5
C-lid Jeugdlid 130 97,5 65 32,5
D-lid Contributie met handicapregistratie zonder speelrecht 60 45 30 15
E-lid Contributie zonder handicapregistratie zonder speelrecht 40 30 20 10
F-lid Combi-OGD deel Golfclub Flevoland, handicapregistratie 395 296,25 197,5 98,75
F-lid Combi-OGD, deel Golfclub Flevoland, geen handicapregistratie 375 281,25 187,5 93,75

 

Opzeggen

Opzeggen gedurende het jaar geeft restitutie passend bij eerstvolgende kwartaaldatum, ofwel een lopend kwartaal wordt altijd volledig betaald, een nieuw kwartaal niet. (voorbeeld: opzeggen per 1 september geeft restitutie van een kwart van de contributie)

Opzeggen betekent ook dat men een volledig jaar niet opnieuw lid kan worden, gerekend vanaf de datum opzegging. Dus bijvoorbeeld bij opzeggen per 1 september, kan men pas weer lid worden per 1 september van het jaar erop