Regels contributie:

Lidmaatschap loopt altijd van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt in 1 keer betaald. Als dat tot een probleem leidt, kan contact worden opgenomen met de penningmeester over een betalingsregeling.

Bij lid worden gedurende het jaar wordt reductie berekend per kwartaal, dus (zie ook tabel hieronder):

Lid worden na 1 april:                    driekwart contributie te betalen

Lid worden na 1 juli:                       helft contributie te betalen

Lid worden na 1 oktober:              een kwart van contributie te betalen

 

2024 jaar Na 1/4 Na 1/7 Na 1/10
Vollid Lidmaatschap met speelrecht 550 412,5 275 137,5
Countrylid Lidmaatschap zonder speelrecht 60 45 30 15
Jeugdlid t/m 21 jaar lidmaatschap met speelrecht 130 97,5 65 32,5
Studentlid t/m 26 jaar lidmaatschap met speelrecht 150 112,5 75 37,5
Familie Familielidmaatschap met speelrecht 1.100 825 550 275
Combi OGD Combi-OGD deel Golfclub Flevoland lidmaatschap met speelrecht 455 341,25 227,5 113,75

Opzeggen

Opzeggen gedurende het jaar geeft restitutie passend bij eerstvolgende kwartaaldatum, ofwel een lopend kwartaal wordt altijd volledig betaald, een nieuw kwartaal niet. (voorbeeld: opzeggen per 1 september geeft restitutie van een kwart van de contributie)

Opzeggen betekent ook dat men een volledig jaar niet opnieuw lid kan worden, gerekend vanaf de datum opzegging. Dus bijvoorbeeld bij opzeggen per 1 september, kan men pas weer lid worden per 1 september van het jaar erop