De Handicap- en Regelcommissie is vooral verantwoordelijk voor de handicap registratie van de leden met de het daarbij behorende lidmaatschap. Dat gaat tegenwoordig vlekkeloos met het World Handicap Systeem (WHS) onder vakkundig toezicht van en met behulp van de NGF. Vanzelfsprekend wordt er regelmatig kennis genomen van de informatie vanuit de NGF om als cie. op de hoogte te blijven (overleg met NGF waar nodig, deelname webinars e.d.)

Het naleven van de regels, nadere informatie daarover, regelsessies e.d. is heden ten dage enigszins minder relevant gezien de algemeen bekende situatie dat er (nog) geen home-baan is voor onze club.

Ook belangrijke zaken als baanbeheer, marshalling zijn logischerwijs in ‘stand-by’ tot het moment dat we hopelijk in een nieuwe situatie mogen verkeren dat we weer een eigen homecourse krijgen.

De huidige samenstelling van de cie. is bewust klein en effectief gehouden:

– Martijn Nooij (voorzitter)

– Paul van den Hoogen (lid)

– Peter Sparreboom (lid).

In de toekomst dat we weer met eigen baan en activiteiten volop aan de gang kunnen, volgen er zeker vacatures. We zullen ons zeker laten horen en oproepen de cie. te komen versterken.

Voor vragen/opmerkingen zijn we vanzelfsprekend altijd bereikbaar.