-Golfclub Flevoland
Baan- en Regelcommissie

Golfclub Flevoland met Baan- en Regelcommissie (B&R-cie.)

 

De hoofdtaken van de Baan- en Regelcommissie (B&R-commissie) zijn het registreren van de handicaps en bijdragen aan de regelkennis van de leden.

Verder:

  • Local rules (plaatselijke regels) vaststellen, veelal in overleg met GEC, NGF en andere betrokkenen.
  • Adviseren bij het inrichten van de baan (denk o.a. aan markeringen en baanaanpassingen), zodanig dat voldaan wordt aan de door de NGF gestelde normen (qualifying).
  • Assisteren/adviseren bij eventuele beslissingen, ook van technische aard.
  • Begeleiden van nieuwe leden – zie hiervoor elders op deze website apart een heldere uitleg onder het kopje ‘Mentoren’.
  • Het beoordelen van het verzoek van individuele leden om gebruik te mogen maken van de Handicartregeling van Golfclub Flevoland/Golf Event Center vanwege een fysieke beperking, en bij positief advies de Manager Golf Event Center hiervan op de hoogte brengen.

 

Samenstelling van de commissie sinds januari 2019

·         Peter Sparreboom – voorzitter

·         Paul van de Hoogen

·         Olivier van Oostrom

·         Joost Boink – coördinator handicart

 

Tot nu toe heeft 1 lid van de commissie de NGF-cursus Regelcommissaris I doorlopen en zelfs 2 leden de opvolgende cursus Regelcommissaris II en zijn daarmee officieel Clubreferee geworden. Daarmee is een stevig platform van regelkennis en -advies binnen de club bereikt.

 

Regelkennis

Altijd zinnig om bij te houden, veel hiervan zakt weer weg in de loop der tijd. De commissie probeert minimaal 2 keer per jaar regelsessies te beleggen. Naar behoefte kunnen er meerdere sessies worden aangeboden, gespreid over het jaar. In ieder geval in maart alvorens de competitie begint m.n. voor de competitieteams. Vanzelfsprekend ook voor alle leden.

Elk lid krijgt per email een persoonlijke uitnodiging en kan zich vervolgens onder ‘Wedstrijden’ inschrijven. Daarnaast worden er regelsessies verzorgd in de begeleiding voor de jeugd, en in overleg, voor specifieke groepen binnen de club, zoals de senioren en competitieteams. Aarzel niet daarom te verzoeken. Last but not least: het is fijn om de regels te kennen, dit verhoogt ook het spelplezier. Kijk daarom vooral ook naar de NGF- en de Royal & Ancient websites (ngf.nl en randa.org). Onder de regels en ‘rules’ vindt je makkelijk toegankelijke en leerzame kennisquizjes die direct resultaat geven.
Ook willen wij met enige regelmaat wat regelvragen aan de orde stellen hier op de website, en als u met (regel-) vragen zit, aarzel niet en stel ze aan ons.

 

9-stappenplan

Met het 9-stappenplan heeft de NGF, in samenwerking met de PGA Holland en de NVG, een methodiek ontwikkeld die je in de gelegenheid stelt om zelf te bepalen hoe je jezelf als golfer ontwikkelt. Wil je met name plezier hebben op de golfbaan, dan kan dit al als je in Stap 1 of 2 bent aangekomen. Als je meer ambitie hebt, kun je je doorontwikkelen middels een goede begeleiding van de golfprofessional. Het 9-stappenplan dient hierbij als leidraad. Dit voorziet in het ontwikkelen van de vaardigheid van elke golfer en biedt je kennis in de wereld van Golf! Dit is essentieel, aangezien je op deze manier meer plezier uit de sport haalt. Zodra je als golfer meer plezier haalt uit het oefenen en spelen, dan zul je actiever en frequenter de golfbaan bezoeken met familie en vrienden. Niet alleen voor beginnende golfers is het 9-stappenplan een uitkomst, ook meer gevorderde golfers kunnen aan hun spel werken door gebruik te maken van de ontwikkelde materialen.

 

Stappenplan

Het begin:
(golf)baanpermissie
Clubhandicap 54 (het ‘oude’GVB)
Naar handicap 36

 

Verder met golf:
Naar handicap 28
Naar handicap 20
Naar handicap 15

 

Naar topgolf:
Naar handicap 9.9
Naar handicap 4.4
Naar handicap 0.

 

Marshalling

In samenwerking met GEC draagt de commissie ook zorg voor inzet en begeleiding van marshals. Clubleden die op vrijwillige basis zich inzetten om als daar behoefte aan is en de omstandigheden daar aanleiding toe geven, een oogje in het zeil te houden en met raad en daad ondersteuning te bieden bij wedstrijden en als het druk is in de baan.

 

CBA (computer buffer adjustment)

Soms wordt een ronde golf gespeeld onder omstandigheden welke niet ‘normaal’ zijn in vergelijking met die van de Course Rating, bijv. door extreem slechte weersomstandigheden. Wanneer de omstandigheden zo ‘abnormaal’ zijn dat het de handicap van een speler op een niet-correcte manier beïnvloedt, vindt een aanpassing ter compensatie plaats.
Geldt alleen voor 18-holes Qualifying wedstrijden.

 

Contact

Bij vragen, neem gerust contact met ons op  (baanregel@gcflevoland.nl).

Bij specifieke vragen over Handicarts (handicart@gcflevoland.nl)

Handicartregeling