-Golfclub Flevoland

< Ga terug

De regels en ‘onze’ baan …

18 april 2018

Nieuwe rubriek voor de nieuwsbrief. Elke editie wordt er een golf(en/of etiquette) -regel of -situatie nader bekeken en toegelicht, die vooral met onze mooie golfbaan hier in Lelystad te maken heeft.

Oproep: Aarzel niet als je vragen/opmerkingen hebt ons (d.w.z. de baan- en regelcie) te benaderen. Wij zullen dat graag onder de loep nemen en in de daarop volgende nieuwsbrief bespreken.

 

Deze keer:

De situatie

Recent gebeurd ( … en zal wel vaker zijn gebeurd). Hole 17. Twee speelsters hebben van de rode tee afgeslagen. Bij de 3e slag haalt één van hen behoorlijk om. De bal gaat richting de waterhindernis (WH) die ligt bij de rode tee van hole 18, dus links van het pad (vanaf fairway hole 17 gezien) wat daar loopt langs hole 17. Daar staan enige flinke bomen. Kennen we allemaal. Speelsters horen duidelijk dat de bal een van de bomen aldaar raakt maar zien niet welke boom en waar de bal vervolgens heen gaat. Kans is zeker aanwezig dat die daardoor in de WH terecht is gekomen, echter niet kunnen vaststellen. Dus de bal kan ook ergens anders neer zijn gekomen – door het kaatsen van de bal tegen de bomen is dat nu eenmaal niet te zeggen.

 

Wat te doen?
 
1e antwoord: Als jij en je flightgeno(o)t(en) niet duidelijk hebben kunnen zien dat de bal in de WH terecht is gekomen, mag je daar ook niet van uit gaan! In een dergelijk geval – dus ook hier – is het verstandig een provisionele bal in het spel te brengen. Immers, als je ter plekke van de bomen en WH aangekomen de bal gaat zoeken en je vindt die niet, kun je verder met de provisionele bal. Is efficiënt en sneller, je hoeft namelijk niet terug vanwege verloren bal.

 

2e antwoord: In dit geval werd de bal wél gevonden. Lag op een droog gedeelte binnen de WH. En wel in het gedeelte aan de overkant daarvan binnen de gele paaltjes. Je kunt er dus mee doorspelen en je mag dan dus in ieder geval kiezen uit 3 opties (immers het betreft de gele markeringen van de ‘gewone’/frontale WH). Zie R26.
 
Noot: de provisionele bal heeft geen functie meer en moet je weer opnemen, is dus niet in het spel!

 

Pas op: Die WH bij holes 17 en 18 is deels met geel en deels met rode paaltjes gemarkeerd. Want er is vanuit hole 17 sprake van lateraal water en vanuit hole 18 van frontaal water.

In dit geval lag de bal binnen de gele markeringen. Speelsters hebben echter niet kunnen zien hoe en vooral wáár de bal (komend van de bomen) de grens van de WH heeft gepasseerd. En dit laatste is bepalend voor de mogelijkheden die je volgens de regels (R26) van een WH hebt om door te spelen. Als het een laterale WH betreft (gemarkeerd door rode paaltjes) heb je naast de 3 opties van de gele markeringen er nog 2 bij, nl. binnen 2 stoklengtes droppen, vanuit het punt waar de bal de grens van de laterale WH is gepasseerd, niet dichter naar de hole (moge bekend zijn).
 
Máár, speelsters hebben niet gezien waar de bal de grens van de WH heeft gepasseerd (zie situatie zoals boven beschreven).

 

Dus wat dan te doen?
 
Het antwoord is eigenlijk eenvoudig en logisch. Uitgangspunt is dat het voor speler/speelster aannemelijk is hoe de baan van de bal is geweest. Het helpt daarbij dat het ook aannemelijk is voor je flightgeno(o(t(en) – overleg mag en is zelfs verstandig. Door het kaatsen tegen de bomen was dat in dit geval niet meer te zeggen. Dan geldt wat de baan van de bal was vóór die de boom/bomen raakte en hoe die logischerwijs de grens van de WH heeft gepasseerd. In dit geval is het dan aannemelijk dat de bal bij de rode markeringen  in de WH is gegaan. Immers komend vanaf hole 17 en van daaruit uit bezien is die bewuste plas water een laterale WH.
 
Conclusie: Mogelijkheden van doorspelen m.b.v. R26 rode paaltjes.

 
Baan- & Regelcommissie