Commissie samenstelling 2021

Commissies

Wedstrijd com.

Handicap & Regel com.

Bridge com.

Country com.

Support com.

Voorzitter

Irene Verstege

Martin Nooij

??

??

--

Activiteiten

Wedstrijden

H & R

Bridge

Clubkleding

IT Website

Evenementen

Leden Administratie

Clubarchief

Media Sponsoren

Ledenwerving

Evenementen

Kas com.*

Contact persoon bestuur

Roeland Tans

Peter Sparreboom

Liesbeth van Essen

Liesbeth van Essen

Wil van Meer ALV*