-Golfclub Flevoland
Baanreglement

Dit reglement is bindend voor alle gebruikers van het Golf Event Center en de 18-holes baan.

 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Leden mogen gasten onder hun verantwoordelijkheid meenemen naar het complex.
 •  In de baan is het dragen van golfschoenen verplicht. Metalen spikes onder schoenen of laarzen zijn zowel in de baan als in het clubhuis verboden.
 •  Alle spelers dienen te spelen uit hun eigen golftas met clubs.
 • Voor het gebruik van de baan is een EGA/NGF handicap, het Golfvaardigheidsbewijs of G.E.C. baanpermissie verplicht.
 • Starten kan alleen op de afgesproken tijd op hole één, tenzij de caddiemaster anders beslist.
 • Elke speler moet een starttijd boeken en dient zich 15 minuten vooraf te melden in het clubhuis.
 • Geboekte starttijden dienen minimaal 12 uur van te voren geannuleerd te worden. Nadien wordt deze boeking als no-show bestempeld. Greenfeespelers wordt deze no-show in rekening gebracht.  Leden kunnen vanaf de derde keer no-show de greenfee prijs in rekening worden gebracht.
 • De caddiemaster en de Marshal zijn bevoegd om flights op te splitsen of samen te voegen. Flights mogen niet eigenmachtig opsplitsen. Dit kan alleen op verzoek van de Marshal of caddiemaster.

Om doorstroming te bevorderen

 • dient u de flight vóór u bij te houden en niet enkel de flight achter u voor te blijven;
 • dient u een snellere flight door te laten;
 • spelers dienen correcte, bij de golfsport passende kleding te dragen;
 • etiquette en spelregels dienen gehanteerd te worden in overeenstemming met het hieromtrent door de Royal Golfclub of St. Andrews en door de United States Golf Association gestelde;
 • de bag label of greenfeekaart moet zichtbaar aan tas of kar bevestigd zijn;
 • indien trolleys op de baan zijn toegestaan, mogen dit uitsluitend karren met brede banden zijn;
 • op de baan moet het daar werkende personeel te allen tijde voorrang worden verleend;
 • aan de veiligheid binnen en buiten de baan dient iedereen mee te werken;
 • houdt u aan de bewegwijzering in de baan. Blijf zoveel mogelijk op de paden;
 • aanwijzingen van de Marshal dienen onverwijld te worden opgevolgd;
 • iedere speler dient een pitch fork bij zich te dragen en pitch marks te herstellen;
 • het gebruik van driving range ballen in de baan en/of de oefengreens is ten strengste verboden;
 • het gebruik van mobiele telefoon dient u zo veel mogelijk te beperken.

Bezoekers en gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf, of degene voor wie zij aansprakelijk zijn, wordt veroorzaakt en zijn gehouden om het Golf Event Center te vrijwaren voor aanspraken van of moeilijkheden met derden, welke uit een zodanige schade mocht voortvloeien.

De directie van het Golf Event Center wijst alle aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of diefstal van goederen van gebruikers van de hand.

Sancties:
Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot tijdelijke of permanente ontzegging van de baan of het complex.