-Golfclub Flevoland
Baanadvies commissie

Gezamenlijke verantwoordelijkheid bij Golfclub Flevoland in Lelystad

Eensgezindheid en het bewust dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid werkt; eenheid maakt dus toch macht, dus doorgaan met dit harmoniemodel lijkt geboden. Bovendien “is een goede raad nooit te duur”, dus mag er best nog meer naar elkaar worden geluisterd om vervolgens de adviezen ten uitvoer te brengen.
De vraag blijft steeds te kiezen tussen verantwoord investeren in de toekomst, of de exploitatie op de korte termijn af te stemmen op “de tering naar de nering….” Op advies van de NGF is de organisatie aangepast en is de Commissie Baanadvies inmiddels landelijk ingevoerd.

 

Ook de greenkeepers beseffen dat veel spelplezier en een goed eindresultaat afhankelijk is van een goed ingerichte en goed onderhouden green. Eigen ervaring heeft geleerd dat minstens 75% van het resultaat wordt bepaald op de green. In 2012 is er veel geïnvesteerd in de greens (zowel in tijd als inzet van controlemiddelen) met het geweldige resultaat dat medio oktober sprake was van de beste grasmat van de greens van alle golfbanen in Flevoland.
Helaas ligt het gevaar voortdurend op de loer. Zo kunnen schimmels binnen enkele dagen toeslaan, waardoor grote schade aan het speeloppervlak kan ontstaan met als gevolg dat de balrol wordt belemmerd. Onze greens zijn nog steeds te zacht en zal bezanden nodig blijven. In het naseizoen is mosvorming een duidelijk waarneembare bedreiging. De conclusie is gerechtvaardigd dat een goed onderhouden green een dagelijkse controle nodig heeft. Dus laten we allen een hoge kwaliteit van de green koesteren en als zodanig ook te handelen.
Helaas zijn er in het verleden wel eens buggysporen op enkele greens waargenomen. “Wie de schoen past trekke hem aan” en niet alleen maar verwijzen naar de greenfee spelers.
Ken uw verantwoordelijkheid en in dat licht “samen versterken”.

 

bestuur en commissieoverzicht (versie 2016-03-31)

 

<<Ga terug