-Golfclub Flevoland
Actueel

Actueel

Het golfcomplex, bestaande uit de 18-holes wedstrijdbaan, de drivingrange, oefenholes, putting- en pitching greens, een oefenbunker en het clubhuis, wordt geëxploiteerd door het Golf Event Center. Dit betekent dat het Golf Event Center verantwoordelijk is voor het onderhoud van het golfcomplex. Het baan- en horecapersoneel is in dienst van het Golf Event Center. Tevens zorgt het Golf Event Center voor de exploitatie van een golfshop en biedt via een golfpro lesmogelijkheden aan.

 

De rechten, plichten en verantwoordelijkheden van het Golf Event Center als exploitant enerzijds en Golfclub Flevoland en de individuele leden anderzijds zijn opgenomen in een ‘Speelrecht en gebruiksovereenkomst’. Nieuwe leden ontvangen de tekst van deze overeenkomst van het Golf Event Center. In een commissie van overleg wordt regelmatig door het Golf Event Center en het bestuur gesproken over diverse onderwerpen met als doel in goede samenwerking de wederzijdse belangen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Het lidmaatschap van onze vereniging is alleen mogelijk, indien ook een speelrecht op de golfbaan wordt afgenomen.

 

Nieuwe leden doen er verstandig aan zich eerst tot het Golf Event Center te richten en vervolgens het lidmaatschap van Golfclub Flevoland aan te vragen. Wij wensen u veel speelplezier op onze prachtige parkachtige Golf & Countrybaan!